O RABI VELIKE IN MALE ZAČETNICE

Vsakdo, ki se redno srečuje s pisanjem takšnih ali drugačnih tekstov ve, da je raba velike in male začetnice ena izmed najpogostejših slovničnih napak, s katerimi se srečujemo vsi pisci. Imena ustanov, mest, oseb, nadimki, pridevniki, izpeljani iz samostalnikov … to so samo nekatere izmed kategorij, ki so dokazano vedno znova problematične. Zaradi tega smo v Jezikovnem studiu COGITAS danes za vas pripravili kratek povzetek o rabi velike in male začetnice v slovenskem jeziku. Kot pomoč nam je služila četrta izdaja Slovenskega pravopisa Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zakaj bi izgubljali čas z listanjem debele slovnice ali iskanjem odgovorov na Googlu, če pa lahko vse potrebne informacije dobite v naših zapisih.  🙂

Najprej si poglejmo, kaj pravi pravopis o splošni rabi velike začetnice.

VELIKA ZAČETNICA

Z veliko začetnico pišemo:

  • prvo besedo v povedi,
  • lastna imena,
  • izraze posebnega razmerja ali spoštovanja,
  • svojilne pridevnike iz lastnih imen in izrazov posebnega razmerja ali spoštovanja,
  • še nekatere druge besede.

Sliši se dokaj enostavno, toda poglejmo, kaj točno to pomeni v praksi.

Prva beseda v povedi

Tukaj načeloma nimamo težav, saj že iz osnovne šole vemo, da veliko začetnico pišemo na začetku besedila in za končnimi ločili (piko, vprašajem, klicajem, tremi pikami, pomišljajem).

Javni napisi, naslovi člankov, naslovi poštnih pošiljk in podobno so tudi povedi, zato moramo začetek pisati z veliko začetnico.
Avtobusna postaja, Spomladanska akcija, Dekanat Filozofske fakultete
Lastna imena

Tukaj pa se že lahko pojavijo določene težave, saj ima slovenščina kar nekaj pravil (in izjem) glede pisanja lastnih imen. Toda najprej razčistimo za kaj pravzaprav gre. Lastna imena so poimenovanja posameznih bitij (tudi živali), zemljepisnih in stvarnih danosti (npr. imena krajev, delov zemeljskega površja, nebesnih teles, ustanov, delovnih organizacij in podjetij, umetnostnih del ipd.).

Lastna imena so lahko sestavljena iz ene ali več besed.

Ljubljana, Škofja Loka, Josip Murn – Aleksandrov

Delimo jih na več skupin, za katere veljajo različna pravila pisanja velike začetnice. Ker je teh skupin veliko, bomo pisanju lastnih imen namenili čisto poseben članek, ki bo zelo kmalu objavljen na našem blogu.

Večbesedna lastna imena lahko krajšamo. V tem primeru krajšana beseda prevzame veliko začetnico prve besede.
Goriška Brda – Brda, Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Akademija
Kot lastna imena obravnavamo tudi občna, kadar jih enoumno uporabljamo namesto lastnih. Tudi v tem primeru se takšne besede pišejo z veliko.
Otok v pomenu ‘Velika Britanija’, Zahod v pomenu ‘politične usmerjenosti’
Izrazi posebnega razmerja ali spoštovanja

Takšni izrazi so:

  • beseda kot simbol ali poudarek pomenskega bistva: Človek, Starešina
  • osebni ali svojilni zaimki za ogovorjeno osebo v pismih ali protokolarnih ogovorih: Ti, Vas, Tebe.
Svojilni pridevniki iz besed, pisanih z veliko

Ti pridevniki se pišejo z veliko začetnico, če so izpeljani s priponskimi obrazili -ov/-ev ali -in.

Pahorjev, Obamin, Julijin, Novakov, Slovenčev, …

Tako, toliko o splošni rabi velike začetnice. Kaj pa pravi Slovenski pravopis o rabi male začetnice?

MALA ZAČETNICA

Z malo začetnico pišemo vse razen tistega, kar se piše z veliko po prej navedenih pravilih. Tukaj velja omeniti še eno problematično skupino, tj. vrstne pridevnike.

Vrstni pridevniki iz lastnih imen

Pridevniki -ov/-ev, -in ne zaznamujejo zmeraj svojine, temveč tudi vrsto. Takrat jih pišemo z malo začetnico.

lipov čaj, hruškov kompot, adamovo jabolko, parkinsonova bolezen, …

Da povzamemo. Z veliko začetnico pišemo začetke povedi, lastna imena, svojilne pridevnike iz lastnih imen ter kadar želimo izraziti spoštovanje. Pozorni moramo biti na vrstne pridevnike iz lastnih imen, saj se le-ti pišejo z malo začetnico.
Želite še več primerov rabe velike in male začetnice? Spremljajte naš blog, saj smo za vas pripravili veliko zanimivih in priročnih člankov, ki bodo objavljeni v kratkem.  🙂

Ti je bil članek všeč? Deli ga na svojem Facebook ali LinkedIn profilu ali pa ga posreduj svojim prijateljem v e-poštni nabiralnik.